Svensk förening för radiofysik

Här träffas strålningsfysiker och andra med vetenskapligt intresse för strålning inom olika områden och utbyter erfarenheter med varandra.

Om behovet av specialistutbildade sjukhusfysiker.

Svensk Förening för Radiofysik utlyser nu stipendium för bästa examensarbete 2022-2023

30 mars till 1 april i Reykjavik Temat för 2023 är New technologies from bench to bedside

Svenska Alliansen för MagnetkameraSäkerhet
Nu kan ni ta del av deras rekommendationer.

Nytt avsnitt
Nya beredskapszoner kring svenska kärnkraftverk - varför och hur?

Under sommaren har vi jobbat med att ta fram en ny hemsida för föreningen.

Sjukhusfysiker med inriktning mot MR-fysik, alternativt en MR-fysiker sökes. Sista ansökningsdag 2023-02-26

Sista ansökningsdag: 2022-12-11