Svensk förening för radiofysik

Här träffas strålningsfysiker och andra med vetenskapligt intresse för strålning inom olika områden och utbyter erfarenheter med varandra.

Kurs i Neuroradiologi för röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker, 20-24 november i Lund.

Om behovet av specialistutbildade sjukhusfysiker.

Svenska Alliansen för MagnetkameraSäkerhet
Nu kan ni ta del av deras rekommendationer.

Nytt avsnitt
Nya beredskapszoner kring svenska kärnkraftverk - varför och hur?

Under sommaren har vi jobbat med att ta fram en ny hemsida för föreningen.

Sista ansökningsdag 2023-06-18