Svensk förening för radiofysik

Här träffas strålningsfysiker och andra med vetenskapligt intresse för strålning inom olika områden och utbyter erfarenheter med varandra.

I samband med IOMP:s 60-års firande delades det ut ett pris för bästa poster. Bidraget som vann gjordes för att…

Om behovet av specialistutbildade sjukhusfysiker.

Svenska Alliansen för MagnetkameraSäkerhet
Nu kan ni ta del av deras rekommendationer.

Nytt avsnitt
Nya beredskapszoner kring svenska kärnkraftverk - varför och hur?