Holger Sköldborns stipendium

Holger Sköldborn (1917-1992) utbildades i Lund och var kollega med Kurt Lidén under 1950-talet, sedermera professor i Göteborg och institutionschef mellan 1966 och 1981.

Stipendiet skall utan ansökan tilldelas den person som under året (eller de senaste åren) väsentligt bidragit till framsteg inom radiofysiken och dess tillämpning. Originalitet, kreativitet liksom viktiga experimentella resultat bör speciellt beaktas. I exceptionella fall får stipendiet genom uppdelning komma (högst tre) likaberättigade personer tillgodo. Fonden må ej belöna samma arbete vid mer än ett tillfälle.

Medlemmarna i Föreningen skall före den 30 september inlämna förslag till styrelsen.

Stadgar för fonden

Stipendiet har tidigare tilldelats

2022Peter Bernhardt, professor, Göteborg
2021Johan Olsrud, Malmö
2020Anders Ahnesjö, Uppsala
2019Håkan Pettersson, Linköping
2018ej utdelat
2017Mikael Karlsson, Umeå
2016Sofie Ceberg, Lund
2015Love Kull, Luleå / Jonas Andersson, Umeå
2014Jonna Wilén, Umeå
2013Daniel Förnvik, Malmö
2012Christian Bernhardsson, Malmö
2011Tuvfe Nyholm, Umeå
2010Ronnie Wirestam, Lund
2009Karl-Axel Johansson, Göteborg
2008Raine Vesanen, Göteborg
2007Magnus Båth, Göteborg
2006ej utdelat
2005Robert Finck, Stockholm
2004Helene Gustavsson, Malmö
2003ej utdelat
2002Göran Wickman, Umeå
2001Cathrine Jonsson, Stockholm
2000Per Engström, Lund
1999Hans Svensson, Umeå
1998Stefan Petterson, Malmö
1997Michael Ljungberg, Lund
1996Ingmar Lax, Stockholm
1995Marie Lundell, Stockholm
1994Lars Herrnsdorf, Göteborg / Lars-Gunnar Månsson, Göteborg
1993Bengt Lind, Stockholm
1992Anders Montelius, Uppsala
1991Ingemar Larsson, Helsingborg / Stig Larsson, Stockholm
1990ej utdelat
1989Christian Bom
1988Christer Samuelsson, Lund
1987Freddy Ståhlberg, Lund / Bo Nordell, Stockholm