Stipendium för bästa examensarbete i radiofysik

Föreningen delar varje år ut stipendium för bästa examensarbete inom ämnesområdet radiofysik/medicinsk strålningsfysik. Arbetet skall vara godkänt av examinator under perioden 1 mars föregående år och 28 februari innevarande år och utgöras av ett examensarbete på minst 30 högskolepoäng inför högskoleexamen vid svenskt universitet eller högskola. Examensarbeten som inte ingått i radiofysik-/sjukhusfysikerexamen skall ha genomförts i nära samarbete med en radiofysikinstitution eller sjukhusfysikavdelning. Doktors- och licentiatavhandlingar berättigar inte till stipendiet.

Beslut om vinnande arbeten sker på grundval av utlåtanden från sakkunniga. De (upp till) tre bästa examensarbetena belönas med stipendier om vardera 5 000 SEK. Stipendiaterna skall vara beredda att presentera sina arbeten på det Nationella Sjukhusfysikermötet eller liknande under innevarande eller nästa år. Eventuella omkostnader i samband med denna presentation (resa inom Sverige, uppehälle och konferensavgift) bekostas av SFfR.

Arbetet nomineras av handledaren eller motsvarande, som ska bifoga en kort motivering. Ansökan skall åtföljas av examensarbetesrapporten samt dokumentation som visar att arbetet godkänts under den ovan angivna tidsperioden.

Ansökan skall vara SFfR tillhanda senast den 31 mars.

Nomineringen mailas till radiofysik ’at’ radiofysik.org.

Viktigt ur GDPR-synpunkt: I och med ansökan kommer föreningen att behandla personuppgifterna på basis av berättigat intresse. De kommer att sparas i max 2 år. Namn på stipendiaterna kommer att offentliggöras på nätet.

Tidigare stipendiater

2021/2022Henrik Berg, Stockholm; Felica Hultqvist, Göteborg
2020/2021Arthus Chakwizira, Lund; Karolina Hedman, Umeå & Emmy Dahlqvist, Stockholm
2019/2020Wille Häger, Stockholm; Veronica Fransson, Lund & Evin Papalini, Göteborg
2018/2019Daniel Gällman, Umeå; Max Hellström, Umeå & Lukas Lundholm, Göteborg
2017/2018Richard Skogeby, Umeå; Sofia Skyttner, Stockholm & Louise Stervik, Göteborg/Lund
2016/2017Mohammed Ghazal, Stockholm; Mohammed Said, Lund & Emma Olsson, Lund
2015/2016Marta Lazzeroni, Stockholm & Rassul Yunussov, Stockholm
2014/2015Lovisa Bergh, Lund; Peter Andersson, Lund & Ted Nilsson, Stockholm
2013/2014Ezgi Ilan, Stockholm; Anna ljusberg, Lund & Jenny Dueck, Lund
2012/2013Jens Sjölund, Andreas Österlund & Karin Andersson
2011/2012Anette Karlsson, Linköping; Joachim Nilsson, Göteborg & Christina Söderman, Göteborg TODO
2010/2011Patrik Brodin, Lund/Köpenhamn; Henrik Rydén, Göteborg/Freiburg & Tobias Larsson, Lund/Köpenhamn TODO
2009/2010Charlotta Palmgren, Stockholm
2008/2009Elin Styf, Umeå TODO
2007/2008Daniel Förnvik, Höllviken
2006/2007Martin Emanuelsson, Dublin
2005/2006Erik Wåhlin, Stockholm
2004/2005Karina Norberg, Stockholm
2003/2004Sofie Månsson, Malmö