Medlemskap

Till medlem kan antagas fysiker, läkare och övriga som genom sin sysselsättning har anknytning till och intresse för radiofysik/medicinsk strålningsfysik.

Årsavgifter:

Individuellt medlemskap 250 kr
Du stöder föreningens arbete, som bl.a. innebär att vara remissinstans, årligt arrangerande av Nationellt möte om sjukhusfysik, förvaltning av stipendier, och nordiskt samarbete via NACP. Du får föreningens epostutskick, inklusive platsannonser. Du får möjlighet att söka resestipendier, att initiera och medverka i nationella arbetsgrupper och att representera föreningen i olika sammanhang.

Företag 1000 kr
Ni stöder föreningens arbete. Ni får företagets logotyp, med länk till företaget, på föreningens hemsida. Företagets logotyp visas i olika sammanhang när föreningen presenteras. Företagets namn nämns i föreningens verksamhetsberättelse, vilken distribueras till föreningens medlemmar.

Pensionär 0 kr
Pensionär kan vara medlem utan årsavgift, ansök via radiofysik@radiofysik.org.

Avgiften betalas in på postgiro 50 07 93 -5 eller via Swish till nummer 123 560 44 91.
Märk inbetalningen med ditt fullständiga namn.

Företagsmedlemmar