Medlemskap

Till medlem kan antagas fysiker, läkare och övriga som genom sin sysselsättning har anknytning till och intresse för radiofysik/medicinsk strålningsfysik. Föreningen är samtidigt en sektion i Svenska Läkaresällskapet (Medicinsk Radiofysik) och är ansluten till International Organization for Medical Physics (IOMP) och därigenom till International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM). Årsavgiften för individuellt medlemsskap är 250 kr. 

Avgiften betalas in på postgiro 50 07 93 -5 eller via Swish till nummer 123 560 44 91.
Märk inbetalningen med ditt fullständiga namn.

Föreningens ändamål är att främja radiofysikens utveckling, att verka för ett stimulerande ubyte av erfarenheter och kunskaper inom området, såväl nationellt som internationellt. Föreningen anordnar vetenskapliga möten med föredrag och diskussioner och sprider på annat sätt information om radiofysikens olika tillämpningsområden såsom forskning, strålskydd samt hälso- och sjukvård.

Utdrag ur föreningens stadgar

Företagsmedlemmar