Kalle Vikterlöf-föreläsare

En av sjukhusfysikens tidiga förgrundsgestalter var Karl-Johan ”Kalle” Vikterlöf, som under sin verksamma tid var en pådrivande kraft inom många områden, inte alltid okontroversiell men alltid rik på idéer. En av hans mera särpräglade drag var hans aldrig sinande ambition att med sin avdelning i Örebro befinna sig i den teknologiska frontlinjen.Gärna lite före om det var möjligt – ofta med lyckat resultat.

Kalles minne hedras genom en årlig ”Kalle Vikterlöf-föreläsning”.

 

Stadgar för Kalle Vikterlöf fonden 
Verksamhetsbiografi (K Vikterlöf 1999) 
Minnesruna (KW Beckman & J Perliden 2009) 
PPT om Kalle Vikterlöf (B-A Jönsson 2009) 

Tidigare föreläsare

2021 Crister Ceberg, professor, Medicinsk strålningsfysik, Lund Experimentell strålterapi – Kosmos
2020 Sören Mattsson, professor, Medicinsk strålningsfysik, Malmö  
2019 Sara Brockstedt, sjukhusfysiker, docent, Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus  
2017 Per Nilsson, sjukhusfysiker, docent, Strålningsfysik, Skånes Universitetssjukhus  
2016 Katarina Sjögreen Gleisner, docent, universitetslektor, Medicinsk strålningsfysik, Lunds universitet European Dosimetry Contest – Vi har ett resultat
2015 Bo Stenerlöw, professor, Institutionen för immunologi, genitik och patologi, Uppsala universitet Radiobiologi och effekter av strålning
2014 Eshan Samei, Duke University, Durhan, NC Medical Physics 2.0
2013 Ola Holmberg, IAEA, Wien, Österrike International work in radiation protection of patients at the IAEA: Therapeutic, diagnostic and interventional procedures
2012 Andrew Hilson, Royal Free Hospital, London Why and how to audit
2011 Leif Moberg, Stockholm  
2010 Magne Alpsten, Professor emeritus, Göteborg Minnen och tankar kring Radiofysik i Göteborg
2009 Bo-Anders Jönsson, Universitetslektor, studierektor, Lund Sjukhusfysikerutbildningen – i ständig förnyelse för framtida behov med det bästa från i går.
2008 Anders Brahme, professor, Stockholm BIO-ART, BIologically Optimized 3D in vivo predictive Assay based intensity modulated Radiation Therapy
2007 Sten Carlsson, sjukhusfysiker em, Uddevalla Strålskydd i radiologi – historia och framtid
2006 Claes Mercke, professor, Onkologiska kliniken, Göteborg Strålningsinducerade skador
2005

Bernard Veyret, Bordeaux, Frankrike.
Ingick i ”Symposium om ”Biologiska effekter och tänkbara risker i samband med mobiltelefoni”. Moderator: Lars-Erik Holm, SSI.

Nationella föredragshållare i ämnet var Maria Feychting, Lena Hillert och Leif G. Salford.

Biological effects of radiofrequency electromagnetic fields: What have we learned from laboratory investigations?Föreläsaren fick dessvärre förhinder i sista stund och Veyrets Vikterlöf-föreläsning presenterades därför av Maria Feychting
2004 Dale L. Preston, PhD, Chief Scientist, Hirosoft International, Eureka, CA, USA Cancer risks among atomic bomb survivors exposed as children or in-utero.
2003 Tazio Pinelli, professor, Institutionen för kärnfysik och teoretisk fysik, Universitetet i Pavia, Italien TAOrMINA: Advanced treatment of diffuse metastases in human organs by means of boron-neutron capture therapy and autotransplantation. Research, first application and possible future.
2002 Karl-Axel Johansson, Leg sjukhusfysiker, doc., MFT / Terapeutisk radiofysik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Strålterpi: Dagens teknik och kompetensutveckling
2001 Jack Valentin, Doc. vetenskaplig sekreterare vid internationella strålskyddskommissionen, ICRP ICRP – vad händer och hur påverkas sjukvården?
2000 Daniel N. Slatkin, M.D., Ph.D., Medical Department, Brookhaven Natioal Laboratory, Long Island, USA GÄSTFÖRELÄSNING till minne av Per Oscar Spanne: Fervent Creativity and Grace. Per Spanne var forskare i Microbeam Radioterapy vid ESRF i Grenoble och tidigare vid NSLS, Brookhaven, USA. Han omkom i en flygolycka utanför Kanadas östkust i september 1998.
1999 Kalle Vikterlöf, Doc, Örebro Medicinsk radiofysik i ett modernt samhälle
1998 Hans Blix, Doc. generaldirektör emeritus, IAEA IAEA – en organisation för kärnenergin, mot kärnvapen.
1997 Freddy Ståhlberg, Doc.
Radiofysik, Lunds universitet
Funktionell MR
1996 Lars-Erik Holm, GD
SSI
Strålinducerad thyreoideacancer
1995 Thomas Brante Prof.
Samhällsvet Inst, Örebro
Kontroversen kring el-känslighet
1994 Per Spanne FD
ESRF, Grenoble, Frankrike
Möjligheter med synkrotronljusstrålning inom strålterapi och mikrodatortomografi.
1993 David Chettle Prof.
McMaster Univ. Ontario Canada
Noninvasive trace element analysis: occupational medicine, environmental health and toxicological research.
1992 Bo Lindell, Prof. fd. GD, SSI Riskvärderingar och deras betydelse för sjukhusfysikerns arbete.
1991 Barry Wessel, Prof.
The George Washington University Medical Centre
Current concepts in radiolabeled antibidy dosimetry
1990 Professorerna i Radiofysik Mini-symposium: Vad kan svensk forskning inom radiofysik tillföra sjukvården inför 2000-talet?
1989 Kalle Vikterlöf Klinisk radiofysik i med- och motgång under en generation