Hedersmedlemmar

Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för radiofysikens utveckling. [Föreningens stadgar §4]  

Anders Montelius2017
Per Nilsson2017
Catrine Jonsson2015
Sven-Erik Strand2014
Bo-Anders Jönsson2014
Bertil Axelsson2014
Sören Mattsson2012
Sten Carlsson2006
Gudrun Alm Carlsson2005
Bertil Persson2004
Hans Blix1998
Inger Ragnhult1993Avliden 2006
Karl-Johan Vikterlöf1989Avliden 2009
Carl Carlsson1989
Rune Walstam1988Avliden 2002
Bertil Nosslin1986Avliden 2014
Bo Lindell1982Avliden 2016
Gunnar Hettinger1982Avliden 2007