CPD/Specialist

Föreningen bedriver tillsammans med Svenska sjukhusfysikerförbundet det svenska CPD programmet samt specialistprogrammet för sjukhusfysiker. Programmen syftar till att ge sjukhusfysikern tillgång till en strukturerad och adekvat fortbildning under sin yrkeskarriär.

Information om hur CPD-programmet är organiserat och vilka krav som ställs, samt hur man anmäler sig till programmet finns här. Programmet överensstämmer med EFOMP:s riktlinjer.Information om specialistutbildning av sjukhusfysiker samt hur du anmäler dig till programmet finns här.

För förvaltning och utveckling av  programmet svarar det gemensamma kursrådet. Häri ingår att  arbeta för ett varierat utbud av  kurser med hög kvalitet. Efter  förslag (från rådet eller någon  annan) kontaktar kursrådet möjliga kursarrangörer. Kursrådet granskar och godkänner kursplaner för  planerade kurser, samt svarar för central administration  av CPD- poäng för deltagarna.

Kursrådet välkomnar fler förslag  på kurser. Rådet tar också  gärna emot synpunkter på de  kurser som redan finns som  förslag t.ex. om det är någon  av kurserna som du är speciellt  intresserad av.