Utmärkelser

Svensk förening för Radiofysik delar årligen ut fyra utmärkelser

Kalle Vikterlöf föreläsare

En av sjukhusfysikens tidiga förgrundsgestalter var Karl-Johan ”Kalle” Vikterlöf, som under sin verksamma tid var en pådrivande kraft inom många områden, inte alltid okontroversiell men alltid rik på idéer. En av hans mera särpräglade drag var hans aldrig sinande ambition att med sin avdelning i Örebro befinna sig i den teknologiska frontlinjen.Gärna lite före om det var möjligt – ofta med lyckat resultat.

Läs mer och se tidigare Kalle Vikterlöf föreläsare

Kurt Lidéns pris

För främjande av den radiofysiska vetenskapens utveckling och tillämpning

Läs mer och se tidigare pristagare

Holger Sköldborns stipendium

Till främjande av vetenskap och utveckling inom Svens Radiofysik

Läs mer och se tidigare pristagare

Stipendium för Bästa examensarbete i radiofysik

Föreningen delar varje år ut stipendium för bästa examensarbete inom ämnesområdet radiofysik/medicinsk strålningsfysik. Arbetet skall vara godkänt av examinator under perioden 1 mars föregående år och 28 februari innevarande år och utgöras av ett examensarbete på minst 30 högskolepoäng inför högskoleexamen vid svenskt universitet eller högskola.

Läs mer, se tidigare pristagare och ansök om stipendiet