Doktors- och licentiatavhandlingar

Doktors- och licentiatavhandlingar i ämnet radiofysik hittas bäst genom universitetens egna sökfunktioner.

Göteborgs universitet

Linköpings universitet

Lunds universitet

Stockholm *

Umeå

Uppsala

Örebro

* Radiofysikavhandlingar listas på http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=9502&a=18522 och kan sedan sökas och laddas ner från http://su.diva-portal.org/