SAMS

21 november 2022

Svenska Alliansen för MagnetkameraSäkerhet

en multidisciplinär arbetsgrupp med fokus på MR-säkerhetsfrågor. Här hittar ni de rekommendationer och resultatet av deras arbete.