Svensk förening för radiofysik

Föreningen bildades 1961 då Sveriges hälso- och sjukhusfysikers förbund delades i Svensk förening för radiofysik, som tog hand om den vetenskapliga delen av radiofysiken och Svenska sjukhusfysikerförbundet som tog hand om den fackliga delen. Föreningen och förbundet har sedan dess ett intimt samarbete.

Svensk Förening för Radiofysik, SFfR, är är en ideell, politiskt och fackligt obunden organisation. Syftet är att främja radiofysikens utveckling, att verka för ett stimulerande utbyte av erfarenheter och kunskaper inom området, såväl nationellt som internationellt. Här träffas strålningsfysiker från olika områden och utbyter erfarenheter med varandra.  Föreningen anordnar vetenskapliga möten med föredrag och diskussioner och sprider på annat sätt information om radiofysikens olika tillämpningsområden såsom forskning, strålskydd samt hälso- och sjukvård.

Som medlem får du tillgång till en rad intressanta dokument (medlemsmeddelanden, verksamhetsrapporter, protokoll, spännande historiska dokument och bilder mm). Föreningen driver också en webbplats för skola och allmänhet 

Föreningen är en sektion i Svenska Läkarsällskapet (SLS) och medlem av International Organization for Medical Physics (IOMP), International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM) samt National Association for Clinical Physics (NACP).

Föreningen samarbetar med Svenska sjukhusfysikerförbundet, bl a om CPD-program för legitimerade sjukhusfysiker, samt gemensamma möten och konferenser.

För den som vill veta mer, läs mer om den svenska radiofysikens historia här:

Radiofysiken i Sverige – Historisk återblick fram till 1974 (Sven Benner)

Medicinsk radiofysik i ett modernt samhälle 1999 (Kalle Vikterlöf)

The history, Development, and Realisation of Medical Radiation Physics Education in Sweden 2013 (Bo-Anders Jönsson)