Resestipendium

Föreningens resestipendier delas ut till medlemmar efter beslut av styrelsen. Resestipendierna syftar till att stimulera medlemmarna att aktivt deltaga i forsknings- och utbildningsarbete inom verksamheter med anknytning till radiofysik.

Exempel på sådan verksamhet kan vara, men behöver inte begränsas till; presentation av forskningsresultat, kursdeltagande, konferensdeltagande eller kunskapsutbyten. 

Ansökan kan inlämnas närhelst under året genom att fylla i formuläret nedan. Den behandlas vid nästa styrelsemöte, som normalt hålls ca 1 gång per månad (undantag sommarperioden).