Styrelsen

Ordförande

President

Åsa Palm

1:e sjukhusfysiker strålterapi, leg sjukhusfysiker

Medicinsk Fysik och Teknik/Terapeutisk Strålningsfysik
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

031-342 72 38

Sekreterare

Secretary

Rebecca Titternes

Leg. Sjukhusfysiker

Röntgenfysik
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Framstegsgatan 21
171 76 Stockholm

+46(0)724662064

Vetenskaplig sekreterare

Scientific secretary

Kerstin Lagerstrand

leg sjukhusfysiker

Medicinsk Fysik och Teknik/Diagnostisk strålningsfysik
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

0700 - 82 44 36

Kassör

Treasurer

Lars Ideström

Strålsäkerhetsmyndigheten

070 - 166 95 32

Vice ordförande, kurssekreterare

Vice president, Course secretary

Mattias Sandström

1:e sjukhusfysiker nuklearmedicin, leg sjukhusfysiker

Akademiska sjukhuset Uppsala

018 - 611 27 49

Webbredaktör (adjungerad)

Webmaster

Jakob Heydorn Lagerlöf

leg sjukhusfysiker

Bild- och funktionsdiagnostik
Centralsjukhuset Karlstad
651 85 Karlstad

0730 - 55 32 76