Rapport 2014:2 – Kvalitetskontroller av gammakameran

7 augusti 2014

Koordinatorer: Agnetha Gustavsson och Cathrine Jonsson
Arbetsgrupp: Sigrid Leide Svegborn, Sven-Åke Starck, Ulrika Björeland, Ulrika Svanholm, Sofia Åström och Henrik Båvenäs.

Dokumentet beskriver rekommendationer för vilka kontroller som kan göras på en gammakamera som används även för SPECT i kombination med CT. Syftet är att erbjuda ett hjälpmedel för att sätta upp ett kvalitetskontrollprogram för ett gammakamerasystem. Hittar ni direkta fel i dokumentet ber vi er återkoppla detta till SFFR. Förbättringsförslag tas även tacksamt emot, dessa tas i beaktande när SFFR anser revision av dokumentet vara nödvändigt.Koordinatorer och initiativtagare till arbetsgruppen har varit Cathrine Jonsson och Agnetha Gustafsson.