Rapport 2008 – Konstanskontroll av utrustning för digital projektionsradiografi

7 augusti 2008

Jalil Bahar, Michael Sandborg, Bertil Axelsson, Anders Tingberg, Patrik Sund och Markus Håkansson.

Bilaga 1 – DAP-mätare exempel
Bilaga 2 – MPPM Colon Dubbelkontrast
Bilaga 3 – Medel DAP Colon med dubbelkontrast