Nationellt möte för sjukhusfysik 2024

17 april 2024

13-15 november i Strömstad. Det kommer att ges kurser i AI, radiofarmaci och strålbehandling.