Workshop om MR-säkerhet

22 november 2022

Workshopen arrangeras i Linköping av SAMS (Svenska Alliansen för MagnetkameraSäkerhet) vänder sig till alla som jobbar med MR, men främst till läkare, MR-fysiker och röntgensjuksköterskor/BMA. Men även andra som MTA-tekniker är välkomna. Föreläsningar kommer att ges om bland annat basal MR-fysik, avvikelsehanteringar, implantatutredningar, risk/nytta-bedömningar men framför allt kommer en stor vikt läggas på diskussioner och delande av erfarenheter.

Tider: torsdagen 16 mars kl 10.00 till fredagen 17 mars kl 13.00

Anmälan senast 5 december.