Neuroradiologi 

5 oktober 2022

Kurs i Neuroradiologi för röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker, 20-24 november i Lund.