Berättigande, optimering och
strålskydd

23 januari 2023

Kurs för röntgensjuksköterskor, radiologer och sjukhusfysiker, den 8-10/5 i Lund.