Rapport från Radiofysikdagen 2010 pdf file


 

SFfR/CANBERRA’s pris: bästa examensarbete 2009/2010

Dose to anaesthetic staff from medical x-ray procedures

 

Charlotta Palmgren

Vikterlöfföreläsning

Minnen och tankar kring radiofysik i Göteborg

 

Magne Alpsten

Årsmöte 

 

 

Holger Sköldborns stipendium

En MR-fysikers hjärna vilar aldrig: Om ett blodflöde i överflöd, ett rörligt intellekt och en oupphörlig aktivitet pdf file

 

Ronnie Wirestam

Debatt radon

Radon - introduktion pdf file

Är det radon som är farligt? pdf file

Radon - lite allmänt (SSM) pdf file

 

Håkan Pettersson, moderator

Jojje Matscheko

 

Emil Bengtsson

 

 

Kurt Lidéns pris

Rätt dos på rätt plats...varje gång pdf file

 

Jörgen Olofsson

Lokala föreläsningar från Göteborg

Absorberad dos till njure hos patienter som behandlats med 177Lu-octreotate

 

Lungtomosyntes i Göteborg: pågående forskningsprojekt och kliniska erfarenheter.

 

Navigerad MR-spektroskopi av hjärtmuskulatur

 

Bild- och Interventionscentrum i Göteborg

 

Maria Larsson

 

Angelica Svalqvist

 

Maja Sohlin

 

Jakobína Grétarsdóttir