Styrelsen 2018/ Board 2018

(Till styrelserummet)

Ordförande

President

Hanna Holstein
strålskyddsfysiker, leg sjukhusfysiker

Lunds universitet

E-post: hanna.holstein@med.lu.se
Telefon: 046-2220193

Sekreterare

Secretary

Pontus Svenmarker
leg sjukhusfysiker

Strålningsfysik
Centrum för medicinsk teknik och strålningfysik
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post: pontus.svenmarker@vll.se
Telefon: 090 - 785 84 37

Vetenskaplig sekreterare

Scientific secretary

Åsa Palm
1:e sjukhusfysiker strålterapi, leg sjukhusfysiker 

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Nobels väg
171 77 Stockholm

E-post: asa.palm@vgregion.se
Telefon: 031-342 27 38 

Vice ordförande, kurssekreterare

Vice president, Course secretary

Mattias Sandström
1:e sjukhusfysiker nuklearmedicin, leg sjukhusfysiker

Akademiska sjukhuset Uppsala

E-post: mattias.sandstrom@akademiska.se
Telefon: 018 – 611 27 49

Kassör

Treasurer

Lars Ideström
x

x
x
x

x
x

Webbredaktör (adjungerad)

Webmaster 

Jakob Heydorn Lagerlöf
leg sjukhusfysiker

Sjukhusfysik
Centralsjukhuset Karlstad
651 85 Karlstad

E-post: jakob.heydorn.lagerlof@liv.se
Telefon: 054 - 61 50 98