Styrelsen 2018/ Board 2018

(Till styrelserummet)

Ordförande

President

Hanna Holstein
strålskyddsfysiker, leg sjukhusfysiker

Lunds universitet

E-post: hanna.holstein@med.lu.se
Telefon: 046-2220193

Sekreterare

Secretary

Pontus Svenmarker
leg sjukhusfysiker

Strålningsfysik
Centrum för medicinsk teknik och strålningfysik
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post: pontus.svenmarker@vll.se
Telefon: 090 - 785 84 37

Kassör

Treasurer

Richard Odh
strålskyddsexpert

Fastighetsavdelningen, Karolinska institutet

Nobels väg
171 77 Stockholm

E-post: kassor@radiofysik.orgrichard.odh@ki.se
Telefon: 08-524 861 54 

Vice ordförande / Vetenskaplig sekreterare

Vice president / Scientific Secretary

Mattias Sandström
1:e sjukhusfysiker nuklearmedicin, leg sjukhusfysiker

Akademiska sjukhuset Uppsala

E-post: mattias.sandstrom@akademiska.se
Telefon: 018 – 611 27 49

Kurssekreterare

Course secretary

Sara Olsson
avdelningschef, leg sjukhusfysiker

Medicinsk fysik och teknik
Centrallasarettet i Växjö
SE-351 85 VÄXJÖ

E-post: sara.olsson@kronoberg.se
Telefon: 0470-58 76 37

Webbredaktör (adjungerad)

Webmaster 

Jakob Heydorn Lagerlöf
leg sjukhusfysiker

Sjukhusfysik
Centralsjukhuset Karlstad
651 85 Karlstad

E-post: jakob.heydorn.lagerlof@liv.se
Telefon: 054 - 61 50 98