Styrelsen 2018/ Board 2018

(Till styrelserummet)

Ordförande

President


Hanna Holstein
strålskyddsfysiker, leg sjukhusfysiker

Lunds universitet


E-post: hanna.holstein@med.lu.se
Telefon: 046-2220193

Sekreterare

Secretary

Jonas Söderberg
leg sjukhusfysiker

Landstinget i Värmland

E-post: jonas.soderberg@liv.se
Telefon: 0730 - 55 65 84

Kassör

Treasurer


Richard Odh

strålskyddsexpert

Fastighetsavdelningen, Karolinska institutet
Nobels väg
171 77 Stockholm

E-post: kassor@radiofysik.orgrichard.odh@ki.se
Telefon: 08-524 861 54 

Vice ordförande / Vetenskaplig sekreterare

Vice president / Scientific Secretary

Mattias Sandström
1:e sjukhusfysiker nuklearmedicin, leg sjukhusfysiker


Akademiska sjukhuset Uppsala

E-post: mattias.sandstrom@akademiska.se
Telefon: 018 – 611 27 49

Kurssekreterare

Course secretary

Sara Olsson
avdelningschef, leg sjukhusfysiker

Medicinsk fysik och teknik
Centrallasarettet i Växjö
SE-351 85 VÄXJÖ

E-post: sara.olsson@kronoberg.se
Telefon: 0470-58 76 37

Webbredaktör (adjungerad)

Webmaster 


Jakob Heydorn Lagerlöf
leg sjukhusfysiker

Sjukhusfysik
Universitetssjukhuset Örebro
701 85 Örebro

E-post: jakob.heydorn-lagerlof@regionorebrolan.se
Telefon: 019 - 602 26 50