Styrelsen 2021/2022 -- Board 2021/2022

(Till styrelserummet)

Ordförande

President

Åsa Palm
1:e sjukhusfysiker strålterapi, leg sjukhusfysiker 

Medicinsk Fysik och Teknik/Terapeutisk Strålningsfysik
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

E-post: asa.palm@vgregion.se
Telefon: 031-342 72 38 

Sekreterare

Secretary

Pontus Svenmarker
leg sjukhusfysiker

Strålningsfysik
Centrum för medicinsk teknik och strålningfysik
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

E-post: pontus.svenmarker@vll.se
Telefon: 090 - 785 84 37

Vetenskaplig sekreterare

Scientific secretary

Kerstin Lagerstrand
leg sjukhusfysiker

Medicinsk Fysik och Teknik/Diagnostisk strålningsfysikSahlgrenska Universitetssjukhuset413 45 Göteborg

E-post: kerstin.lagerstrand@vgregion.se
Telefon: 0700 - 82 44 36 

Vice ordförande, kurssekreterare

Vice president, Course secretary

Mattias Sandström
1:e sjukhusfysiker nuklearmedicin, leg sjukhusfysiker

Akademiska sjukhuset Uppsala

E-post: mattias.sandstrom@akademiska.se
Telefon: 018 – 611 27 49

Kassör

Treasurer

Lars Ideström

Strålsäkerhetsmyndigheten


E-post: kassor@radiofysik.org
Telefon: 070 - 166 95 32

Webbredaktör (adjungerad)

Webmaster 

Jakob Heydorn Lagerlöf
leg sjukhusfysiker

Sjukhusfysik
Centralsjukhuset Karlstad
651 85 Karlstad

E-post: jakob.lagerlof@regionvarmland.se
Telefon: 0730 - 55 32 76