Resestipendier

Föreningens resestipendier delas ut fyra gånger per år, i slutet av januari, slutet av april, slutet av augusti och slutet av november, efter beslut av styrelsen. Syftet är att genom utdelande av resestipendier stimulera medlemmarna att aktivt deltaga i forsknings- och utbildningsarbete inom verksamheter med anknytning till radiofysik. Medlemskap ger företräde, vilket kan sökas i samband med ansökan om resestipendium. Ansökan kan inlämnas närhelst under året genom att skicka in ifylld blankett via e-post till radiofysik'at'radiofysik.org