Öppet arkiv

I det öppna arkivet finns publicerade dokument som kan vara av värde för professionella främst inom hälso- och sjukvård, både medlemmar och icke-medlemmar. För att komma åt medlemsmeddelanden, protokoll, skrivelser och massor av intressant föreningsdokumentation sedan starten 1954, måste du vara medlem. Flera hundra dokument finns för närvarande att botanisera bland och följa radiofysikens utveckling i Sverige. OBS! Dessa dokument är endast tillgängliga för medlemmar (efter inloggning). Det finns förstås andra skäl också att vara medlem i Svensk förening för radiofysik.      

I databasen på Radiofysik.se - skola och allmänhet, finns också många intressanta dokument och bilder (dessa är öppna för alla).

Kategori:
Sortering:
   [ Sök i arkiv ]

Antal resurser i arkivet: 22

 
Hem > 
 
Verktyg för beräkning av patientstråldos inom röntgen  (Antalet klick: 12)
Dokument är en internrapport från Karolinska Universitetssjukhuset. Föreningen har inte varit delaktig i dess framtagande och tar ingen position i ärendet.

Kategorier: Diverse dokument
Datum: 2022-05-12

 
logotyp svartvit png  (Antalet klick: 359)

Kategorier: Logotypes
Datum: 2020-02-04

 
logotyp svartvit jpg  (Antalet klick: 355)

Kategorier: Logotypes
Datum: 2020-02-04

 
logotyp färg vit text png  (Antalet klick: 705)

Kategorier: Logotypes
Datum: 2020-02-04

 
logotyp färg png  (Antalet klick: 687)

Kategorier: Logotypes
Datum: 2020-02-04

 
logotyp färg jpg  (Antalet klick: 679)

Kategorier: Logotypes
Datum: 2020-02-04

 
logotyp färg beskuren png  (Antalet klick: 686)

Kategorier: Logotypes
Datum: 2020-02-04

 
Abstractbok Nationella mötet 2015  (Antalet klick: 17460)

Kategorier: Möten
Datum: 2015-11-06

 
Rapport 2015:1 Kvalitetskontroller av aktivitetsmätare  (Antalet klick: 3496)
Koordinatorer: Agnetha Gustavsson och Cathrine Jonsson
Arbetsgrupp: Sigrid Leide Svegborn, Sven-Åke Starck, Ulrika Björeland, Ulrika Svanholm, Sofia Åström och Henrik Båvenäs.

Dokumentet ska ge rekommendationer och fungera som stöd för den enskilda sjukhusfysikern i sitt val av kontroller samt med vilken frekvens dessa bör genomföras. Detta för att aktivitetsmätarna ska hålla en hög noggrannhet och precision.
Arbetet med att utarbeta dessa rekommendationer initierades av EQUALIS expertgrupp i Nuklearmedicin 2010. Det genomfördes då en omfattande enkät i syfte att kartlägga vilka kontroller som utförs på nuklearmedicinsk utrustning, frekvensen på dessa samt eventuella gränsvärden. Variationerna ansågs vara så stora att det föranledde beslut om att bilda en arbetsgrupp inom ramen för Svensk Förening för. Koordinatorer och initiativtagare till arbetsgruppen har varit Cathrine Jonsson och Agnetha Gustafsson.

Kategorier: Kvalitetskontroll
Datum: 2015-06-29

 
Rapport 2014:1 Strategier vid kvalitetssäkring av intensitetsmodulerad strålbehandling  (Antalet klick: 1464)
J. Olofsson, M. Gustavsson U. Isacsson, M. Olevik-Dunder, M. Westermark, H. Benedek, P. Hållström

Kategorier: Kvalitetskontroll
Datum: 2015-06-11

 
Rapport 2014:2 Kvalitetskontroller av gammakamera  (Antalet klick: 2190)
Koordinatorer: Agnetha Gustavsson och Cathrine Jonsson
Arbetsgrupp: Sigrid Leide Svegborn, Sven-Åke Starck, Ulrika Björeland, Ulrika Svanholm, Sofia Åström och Henrik Båvenäs.

Dokumentet beskriver rekommendationer för vilka kontroller som kan göras på en gammakamera som används även för SPECT i kombination med CT. Syftet är att erbjuda ett hjälpmedel för att sätta upp ett kvalitetskontrollprogram för ett gammakamerasystem. Hittar ni direkta fel i dokumentet ber vi er återkoppla detta till SFFR. Förbättringsförslag tas även tacksamt emot, dessa tas i beaktande när SFFR anser revision av dokumentet vara nödvändigt. Koordinatorer och initiativtagare till arbetsgruppen har varit Cathrine Jonsson och Agnetha Gustafsson.

Kategorier: Kvalitetskontroll
Datum: 2015-06-11

 
Radiofysikdagen 2009  (Antalet klick: 1534)
Rapport från Radiofysikdagen 2009 i Stockholm.

Kategorier: Möten
Datum: 2011-02-18

 
Radiofysikdag 2010  (Antalet klick: 2106)
Föreläsningar från föreningens Radiofysikdag 2010 i Göteborg.

Kategorier: Möten
Datum: 2011-02-18

 
Michael Sandborg "Image quality technical/physical aspects"  (Antalet klick: 1643)

Kategorier: Kvalitetskontroll
Datum: 2010-04-01

 
Rapport Onkologidagarna och kurs i protondosplanering i Uppsala mars 2009  (Antalet klick: 1610)
Den 18-20 mars pågick Onkologidagarna i Uppsala vilket lockade ca 300 onkologer, sjukhusfysiker, sjuksköterskor samt en stor delegation utställare. Programmet innehöll bl.a. en session om Modern Radioterapi vilket SFfR arrangerade i samarbete med Radiofysik i Uppsala.

Mötet föregicks av en CPD-kursen protondosplanering (17-18/3) vilket samlade nästan 70 deltagare (fysiker, dosplanerare och läkare). Arrangör var SFfR, Radiofysik i Uppsala, Skandionkliniken och Svensk Onkologisk Förening.

Kategorier: Möten
Datum: 2010-02-11

 
Patrik Sund & Markus Håkansson "Quality control of displays ..."  (Antalet klick: 1477)

Kategorier: Kvalitetskontroll
Datum: 2010-02-11

 
Bertil Axelsson "Image quality technical/physical aspects"  (Antalet klick: 1398)

Kategorier: Kvalitetskontroll
Datum: 2010-02-11

 
"ViewDEX"  (Antalet klick: 1330)

Kategorier: Kvalitetskontroll
Datum: 2010-02-11

 
Stadgar för Föreningen 2009 (Sektion i Svenska läkarsällskapet)  (Antalet klick: 1538)
Stadgar för Svensk förening för radiofysik - 2009 (reviderad). OBS! Gällande stadgar!

Kategorier: Diverse dokument
Datum: 2010-02-11

 
Stadgar för Föreningen 2006 (Sektion i Svenska läkarsällskapet)  (Antalet klick: 1324)
Stadgar för Svensk förening för radiofysik - 2006 (reviderad). OBS! Gällande stadgar!

Kategorier: Diverse dokument
Datum: 2010-02-11

 
Ansökan stipendium för bästa examensarbete  (Antalet klick: 2061)
CANBERRA (tidigare Laborel) delar tillsammans med föreningen ut ett stipendium för "bästa examensarbete" i radiofysik. Studenten skickar själv in en ansökan.

Kategorier: Ansökningsblanketter
Datum: 2010-02-11

 
Ansökan om resestipendium  (Antalet klick: 1631)
Resestipendium kan sökas när som helst, dock senast 1/7 för de stipendier som styrelsen beslutar om på septembermötet, och den 15/1 för de som styrelsen beslutar om i januari/februari-mötet.

Kategorier: Ansökningsblanketter
Datum: 2010-02-11

 

Sida: 1
1