Medicinska riksstämman

Svensk förening för radiofysik är en sektion (Medicinsk radiofysik) inom Svenska läkarsällskapet och har i många år deltagit på den årliga riksstämman med en egen session och som egen arrangör eller medarrangör i olka seminarier. Här nedan återges programmen för några år.