Individuellt medlemskap

Till medlem kan antagas fysiker, läkare och övriga som genom sin sysselsättning har anknytning till och intresse för radiofysik/medicinsk strålningsfysik. Föreningen är samtidigt en sektion i Svenska Läkaresällskapet (Medicinsk Radiofysik) och är ansluten till International Organization for Medical Physics (IOMP) och därigenom till International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM).

Ansökan om medlemskap görs på blankett som laddas ned via länk nedan. Inscannad blankett (komplett ifylld och signerad) skickas till föreningens mail. Årsavgiften för individuellt medlemsskap är 250 kr (2018). Avgiften betalas in på postgiro 50 07 93 -5. Märk inbetalningen med ditt fullständiga namn.