Hedersmedlemmar

Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för radiofysikens utveckling. [Föreningens stadgar §4]  

 • Gunnar Hettinger - 1982 (avliden 2007)
 • Bo Lindell - 1982 (avliden 2016)
 • Bertil Nosslin - 1986 (avliden 2014)
 • Rune Walstam - 1988 (avliden 2002)
 • Carl Carlsson - 1989
 • Karl-Johan Vikterlöf - 1989 (avliden 2009)
 • Inger Ragnhult - 1993 (avliden 2006)
 • Hans Blix - 1998
 • Bertil Persson - 2004
 • Gudrun Alm Carlsson - 2005
 • Sten Carlsson - 2006
 • Sören Mattsson - 2012
 • Bertil Axelsson - 2014
 • Bo-Anders Jönsson - 2014
 • Sven-Erik Strand - 2014
 • Catrine Jonsson - 2015
 • Per Nilsson - 2017
 • Anders Montelius - 2017