Stipendium för "bästa examensarbete i radiofysik"


Föreningen delar varje år ut stipendium för bästa examensarbete inom ämnesområdet radiofysik/medicinsk strålningsfysik. Arbetet skall vara godkänt av examinator under perioden 1 mars föregående år och 28 februari innevarande år och utgöras av ett examensarbete på minst 30 högskolepoäng inför högskoleexamen vid svenskt universitet eller högskola. Examensarbeten som inte ingått i radiofysik-/sjukhusfysikerexamen skall ha genomförts i nära samarbete med en radiofysikinstitution eller sjukhusfysikavdelning. Doktors- och licentiatavhandlingar berättigar inte till stipendiet.

Beslut om vinnande arbeten sker på grundval av utlåtanden från sakkunniga. De (upp till) tre bästa examensarbetena belönas med stipendier om vardera 5 000 SEK. Stipendiaterna skall vara beredda att presentera sina arbeten på det Nationella Sjukhusfysikermötet eller liknande under innevarande eller nästa år. Eventuella omkostnader i samband med denna presentation (resa inom Sverige, uppehälle och konferensavgift) bekostas av SFfR.

Arbetet nomineras av handledaren eller motsvarande, som ska bifoga en kort motivering. Ansökan skall åtföljas av examensarbetesrapporten samt dokumentation som visar att arbetet godkänts under den ovan angivna tidsperioden.

Ansökan skall vara SFfR tillhanda senast den 31 mars.

Nomineringen mailas till radiofysik 'at' radiofysik.org.

Viktigt ur GDPR-synpunkt: I och med ansökan kommer föreningen att behandla personuppgifterna på basis av berättigat intresse. De kommer att sparas i max 2 år. Namn på stipendiaterna kommer att offentliggöras på nätet.


Stipendiater

 • 2003/2004 - Sofie Månsson, Malmö
 • 2004/2005 - Karina Norberg, Stockholm
 • 2005/2006 - Erik Wåhlin, Stockholm
 • 2006/2007 - Martin Emanuelsson, Dublin
 • 2007/2008 - Daniel Förnvik, Höllviken
 • 2008/2009 - Elin Styf, Umeå
 • 2009/2010 - Charlotta Palmgren, Stockholm
 • 2010/2011 - Patrik Brodin, Lund/Köpenhamn; Henrik Rydén, Göteborg/Freiburg & Tobias Larsson, Lund/Köpenhamn
 • 2011/2012 - Anette Karlsson, Linköping; Joachim Nilsson, Göteborg & Christina Söderman, Göteborg
 • 2012/2013 - Jens Sjölund, Andreas Österlund & Karin Andersson
 • 2013/2014 - Ezgi Ilan (Stockholm), Anna Ljusberg (Lund) & Jenny Dueck (Lund)
 • 2014/2015 - Lovisa Bergh (Lund), Peter Andersson (Lund) & Ted Nilsson (Stockholm)
 • 2015/2016 - Marta Lazzeroni (Stockholm) & Rassul Yunussov (Stockholm)
 • 2016/2017 - Mohammed Ghazal (Stockholm), Mohammed Said (Lund) & Emma Olsson (Lund)
 • 2017/2018 - Richard Skogeby (Umeå), Sofia Skyttner (Stockholm) & Louise Stervik (Göteborg/Lund)
 • 2018/2019 - Daniel Gällman (Umeå), Max Hellström (Umeå) & Lukas Lundholm (Göteborg)
 • 2019/2020 - Wille Häger (Stockholm), Veronica Fransson (Lund) & Evin Papalini (Göteborg)
 • 2020/2021 - Arthur Chakwizira (Lund), Karolina Hedman (Umeå), Emmy Dahlqvist (Stockholm)