Stipendium för "bästa examensarbete i radiofysik"Föreningen delar varje år ut ett stipendium till bästa examensarbete. Inbjudan skickas till studierektorerna men studenten söker själv stipendiet. Arbetet skall vara godkänt av examinator under perioden 1 mars föregående år och 28 februari innevarande år och utgöras av ett examensarbete på minst 30 högskolepoäng. Arbetet skall vara inom ämnesområdet radiofysik/medicinsk strålningsfysik inför högskoleexamen vid svenskt universitet eller högskola. 

De (upp till) tre bästa examensarbetena belönas med stipendier om vardera 5 000 SEK. Stipendiaterna skall vara beredda att presentera sina arbeten på nationella sjukhusfysikermötet. Omkostnader i samband med denna presentation (resa inom Sverige och uppehälle) står SFfR för.

Årets ansökningsperiod har gått ut. 


Stipendiater

 • 2003/2004 - Sofie Månsson, Malmö
 • 2004/2005 - Karina Norberg, Stockholm
 • 2005/2006 - Erik Wåhlin, Stockholm
 • 2006/2007 - Martin Emanuelsson, Dublin
 • 2007/2008 - Daniel Förnvik, Höllviken
 • 2008/2009 - Elin Styf, Umeå
 • 2009/2010 - Charlotta Palmgren, Stockholm
 • 2010/2011 - Patrik Brodin, Lund/Köpenhamn; Henrik Rydén, Göteborg/Freiburg &Tobias Larsson, Lund/Köpenhamn
 • 2011/2012 - Anette Karlsson, Linköping; Joachim Nilsson, Göteborg & Christina Söderman, Göteborg
 • 2012/2013 - Jens Sjölund, Andreas Österlund & Karin Andersson
 • 2013/2014 - Ezgi Ilan (Stockholm), Anna Ljusberg (Lund) & Jenny Dueck (Lund)
 • 2014/2015 - Lovisa Bergh (Lund), Peter Andersson (Lund) & Ted Nilsson (Stockholm)
 • 2015/2016 - Marta Lazzeroni (Stockholm) & Rassul Yunussov (Stockholm)
 • 2016/2017 - Mohammed Ghazal (Stockholm), Mohammed Said (Lund) & Emma Olsson (Lund)
 • 2017/2018 - Richard Skogeby (Umeå), Sofia Skyttner (Stockholm) & Louise Stervik (Göteborg/Lund)