Stipendium för "bästa examensarbete i radiofysik"Föreningen delar varje år ut ett stipendium till bästa examensarbete. Inbjudan skickas till studierektorerna men studenten söker själv stipendiet. Arbetet skall vara godkänt av examinator under perioden 1 mars föregående år och 28 februari innevarande år och utgöras av ett examensarbete på minst 30 högskolepoäng. Arbetet skall vara inom ämnesområdet radiofysik/medicinsk strålningsfysik inför högskoleexamen vid svenskt universitet eller högskola. 

De (upp till) tre bästa examensarbetena belönas med stipendier om vardera 5 000 SEK. Stipendiaterna skall vara beredda att presentera sina arbeten på nationella sjukhusfysikermötet. Omkostnader i samband med denna presentation (resa inom Sverige och uppehälle) står SFfR för.

Handledare välkomnas att nomiera examensarbeten av hög kvalité. Till ansökan skall examensarbetesrapporten bifogas i digital form (doc(x) eller pdf). Arbetet skall innehålla en sammanfattning på svenska och ansökan skall åtföljas av dokumentation som visar att arbetet slutgiltigt godkänts under den ovan angivna tidsperioden. Ansökan sändes till radiofysik 'at' radiofysik.org


Stipendiater

 • 2003/2004 - Sofie Månsson, Malmö
 • 2004/2005 - Karina Norberg, Stockholm
 • 2005/2006 - Erik Wåhlin, Stockholm
 • 2006/2007 - Martin Emanuelsson, Dublin
 • 2007/2008 - Daniel Förnvik, Höllviken
 • 2008/2009 - Elin Styf, Umeå
 • 2009/2010 - Charlotta Palmgren, Stockholm
 • 2010/2011 - Patrik Brodin, Lund/Köpenhamn; Henrik Rydén, Göteborg/Freiburg &Tobias Larsson, Lund/Köpenhamn
 • 2011/2012 - Anette Karlsson, Linköping; Joachim Nilsson, Göteborg & Christina Söderman, Göteborg
 • 2012/2013 - Jens Sjölund, Andreas Österlund & Karin Andersson
 • 2013/2014 - Ezgi Ilan (Stockholm), Anna Ljusberg (Lund) & Jenny Dueck (Lund)
 • 2014/2015 - Lovisa Bergh (Lund), Peter Andersson (Lund) & Ted Nilsson (Stockholm)
 • 2015/2016 - Marta Lazzeroni (Stockholm) & Rassul Yunussov (Stockholm)
 • 2016/2017 - Mohammed Ghazal (Stockholm), Mohammed Said (Lund) & Emma Olsson (Lund)
 • 2017/2018 - Richard Skogeby (Umeå), Sofia Skyttner (Stockholm) & Louise Stervik (Göteborg/Lund)
 • 2018/2019 - Daniel Gällman (Umeå), Max Hellström (Umeå) & Lukas Lundholm (Göteborg)