Radiofysikdag i Solna 13/11 2018

Information från SSM, bland annat rörande de nya föreskrifterna, den 13 november i SSM:s lokaler, Solna. I samband med detta genomförs föreningens årsmöte, se program nedan.

För att finansiera mötet (som är ett SFfR initiativ) är deltagaravgiften 300 kr, då ingår fika och lunch. Enklast anmäler du dig genom att betala med swish, se bifogad QR-kod, men det går också bra att betala via plusgiro 50 07 93-5. Ange matallergi samt namn på den som deltar i swish-kommentarsfältet eller på motsvarande sätt vid plusgiro-inbetalning.

Betalning/anmälan senast 2 november.

Lokalen är begränsad till max 80 platser, så det är först till kvarn som gäller.

Datum: Tisdagen den 13 november

Tid: 9.30-16.00

Plats: Strålsäkerhetsmyndigheten, Solna.

Program:

09.30-10.00

Kaffe

10.00-10.10

Inledning

10.10-11.00

SSM, nya föreskrifter

11.00-11.45

Pris bästa ex-jobbare

11.45-12.45

Lunch

12.45-13.30

Årsmöte SFfR

13.30-14.00

Kaffe

14.00-15.00

SSM, Praktiskt strålskydd

15.00-16.00

SSM, Översyn av beredskapszoner kring verksamheter med joniserade strålning

Agenda årsmöte
Verksamhetsberättelse 2017-2018
Protokoll årsmöte 2017